Informatie over leningen

Voor alles omtrent geld lenen • Waar de spaarrentes maar stijgen en stijgen, lijkt de leenmarkt op zijn gat te liggen. De afgelopen maanden vonden er nauwelijks wijzigingen plaats. Mocht een kredietverstrekker een wijziging doorvoeren, dan ging het rentepercentage over het algemeen omhoog.

  Mensen sluiten voor verschillende doeleinden een lening af. Zo wordt er geleend om een nieuwe auto te kunnen kopen, om een verre reis te maken of om de eigen woning te verbouwen. Wie geld leent moet aan de kredietverstrekker rente betalen. Hoe meer geld je leent, hoe lager het rentepercentage zal zijn.

  De afgelopen maanden is de leenmarkt nauwelijks in beweging. Wie een lening van 10.000 euro afsluit betaalt gemiddeld ongeveer acht procent rente. Wie even rondsnuffelt ziet dat je ook goedkoper uit kan zijn. Daarnaast zijn er een aantal kredietverstrekkers die tijdelijk een aantrekkelijke rente bieden. Een voorbeeld hiervan is Becam. Zij hebben een speciale zomeractie. In de maand augustus kan er bij hen “gratis” geleend worden. Natuurlijk moet je er wel rekening mee houden dat je in september wel gewoon rente aan hun verschuldigd bent.

   Bron: mistermoney.nl

  No Comments
 • No Comments
 • Heeft u vragen, opmerkingen of ideeen dan kunt deze onderaan de pagina’s kwijt. U kunt reageren zonder eerst te registeren en u kunt ook een andere naam gebruiken mocht u anoniem willen blijven. Zo hopen wij dat onze bezoekers elkaar helpen met vragen en opmnerkingen. 

  Belening levenspolis
  Bij verzekeringsmaatschappijen kunt u een levensverzekering afsluiten. Wanneer deze levensverzekering een gegarandeerde uitkering zal doen kunt u een deel van deze uitkering van te voren al lenen. Omdat er zoiezo een uitkering komt en deze dus als onderpand gebruikt kan worden is de rente vaak erg laag. Wel is het zo dat je natuurlijk wel al wat gespaard moet hebben en zal de polis minimaal 8 jaar geleden afgesloten moeten zijn. Tevens is het vaak zo dat je de levensverzekering met een bepaal doel afsluit, het behalen van dit doel kan door vroegtijdig opnemen van je tegoed in gevaar komen. Het vroegtijdig opnemen van een gedeelte van je tegoed is handig voor onverwachte uitgave of wanneer het gestelde doel niet meer van toepassing is.

  Creditcard
  Met de creditcard is het, zoals de meeste van ons zullen weten, mogelijk om wereldwijd te betalen. Vaak is het ook mogelijk om contact geld op te nemen bij de betaalautomaat, deze opnames betaald u maandelijks terug. De rente kan verschillen, deze is dus variabel. Groot voordeel is dat u altijd kunt betalen zonder geld op zak te hebben, uiteraard moet het bedrijf of instelling waar u iets aanschaft wel aangesloten zijn bij uw creditcard maatschappij. Het wil ook wel eens voorkomen dat u met een bepaalde creditcard extra heffing betaald over het aankoopbedrag omdat bijvoorbeeld de winkel niet bij uw creditcardmaatschappij is aangesloten. Ook een groot voordeel is dat hetgeen u aanschaft is verzekerd tegen diefstal en verlies, daarnaast is het erg eenvoudig om in het buitenland of op internet te betalen. Nadeel is wel dat de rente vaak hoog is en dat u daarnaast ook nog eens betaald om de kaart te mogen gebruiken. Leent u dus niks kost het u alsnog geld. Tevens is het erg verleidelijk om meer te kopen dan uw budget toelaat, zeker omdat het zo makkelijk is om iets aan te schaffen echter voor onverwachte aankopen is een creditcard erg makkelijk

  Doorlopend krediet
  Bij een doorlopend krediet spreekt u een bedrag af en over dit bedrag betaald u per maand een vast percentage aan aflossing plus rente. 2% 1,5% en 1% per maand zijn percentages die vaak voorkomen. Deze rente is echter wel gedurende de gehele looptijd variabel. Bedragen die zijn afgelost kunnen makkelijk weer opgenomen worden. Er is geen boete voor het opnemen van geld. Doordat de afgeloste bedragen boetevrij opgenomen kunnen worden is de looptijd moeilijk te bepalen. Een doorlopend krediet is vooral makkelijk wanneer het van te voren niet bekend is hoeveel u nodig heeft, denk hierbij aan een verbouwing of tuinaanleg. Ook is het makkelijk om geld achter de hand te hebben voor onverwachte uitgave.

  Effecten krediet
  Een effecten krediet is een lening met aandelen als onderpand. Wanneer u geen aandelen bezit kunt u hier dus ook geen gebruik van maken. Een voordeel van het effecten gebied is dat u gebruik kan maken van de hefboomwerking. Een voorbeeld; als u geld leent voor 5% en de waarde van uw aandelen stijgt met 10% kunt u met het geleende geld winst maken. Een nadeel is wel dat wanneer de koersen dalen van de aandelen u deze aandelen moet verkopen of geld moet bijstorten.

  Financiele lease
  De financiele lease lijkt sterk op huurkoop. Gedurende de gehele looptijd blijft de rente gelijk. Een groot voordeel is dat u nadat alle leasetermijnen zijn voldaan u eigenaar bent geworden van het geleasde object. Tevens is het van te voren duidelijk hoeveel en hoelang u moet betalen zodat u niet onverwachts tegen verrassingen aanloopt. Wel is het zo dat wanneer u vervroegd wilt aflossen u bij sommige banken een boete-rente moet betalen en zoals al eerder gezegd, u bent pas eigenaar nadat alle termijnen voldaan zijn. Dit is enerzijds een voordeel maar kan ook als nadeel worden gezien. Een financiele lease is vooral handig voor gebruiksgoederen met een lange levensduur zoals een auto, caravan of een boot.

  Huurkoop
  Huurkoop wordt ook wel kopen op afbetaling genoemd. Vaak is het zo dat wanneer u een artikel aanschaft er een aanbetaling moet worden gedaan, deze is vaak 25% van het totale aankoopbedrag. Het restbedrag wordt in gelijke termijnen afbetaald. Voordeel van een huurkoop is dat de rente gelijk blijft. En net als bij een financiele lease bent u na de termijn eigenaar van het product. Bij het afsluiten van een huurkoop kunt u meteen gebruik maken van uw aankoop. Wanneer u vervroegd wilt aflossen betaald u een boete. Helaas betaald u wel vaak een relatief hoge rente, tevens is het zo dat bij een betalingsachterstand de geldgever het object of product kan terugvorderen. Dit is overigens alleen van toepassing indien er nog geen 75% is afgelost. Huurkoop is vooral handig voor luxe gebruiksgoederen met een lange levensduur zoals een badkamer of keuken.

  Hypotheek
  Met een hypotheek leent u op basis van onderpand van een registergoed. (Een registergoed is namelijk een goed voor welke vestiging of inschrijving in de daartoe bedoelde openbare registers (dit is het Kadaster) noodzakelijk is.) Hier kan het dus over een woning of een ander gebouw gaan maar bijvoorbeeld ook een boot of vliegtuig.
  Een nadeel van een hypotheek kan zijn dat deze een lange looptijd heeft met een maximum van 30 jaar. Tevens is vaak de rente gedurende de looptijd vast. Daarentegen is de rente bij hypotheken lager dan bij andere leenvormen. Tevens is onder bepaalde voorwaarden de hypotheek rente fiscaal aftrekbaar.
  Let er op dat u bij het aangaan van een hypothecaire lening u altijd een notariële akte moet laten opmaken wat altijd kosten met zich meebrengt. Zoals eerder vermeld is de rente vak aftrekbaar achter geldt dit alleen voor de eerste woning. Een hypotheek gebruikt u bij aankoop of verbetering van een woning, tweede woning of boot.

  Klantenkaart
  Een klantenkaart wordt uitgegeven door winkels en grootwinkelbedrijven en met deze kaart kunt u kopen op rekening, dus zonder meteen te hoeven afrekenen. De rekening komt later per post en vaak kunt u deze rekening in termijnen betalen. De klantenkaart is te vergelijken met een creditcard waarbij de rente variabel is. Voordelen zijn dat er vaak in termijnen betaald kan worden en dat u als kaarthouder vaak gebruik kunt maken van speciale aanbiedingen en kortingen. Tevens is een klantenkaart vaak gratis. Een nadeel van een klantenkaart is dat de rente vaak hoog is en dat u beperkt bent tot een winkel of bedrijf. Vaak komt het met een klantenkaart ook voor dat mensen meer kopen dan dat ze eigenlijk nodig hebben. Een klantenkaart kan handig zijn voor winkels waar u toch al regelmatig koopt.

  Lease-leen constructie
  Bij een Lease-leen constructie leent een bedrag waarover u alleen de rente betaalt. Daarnaast wordt een aandelenlease aangegaan die er voor zorgt dat het geleende bedrag na 5,10, 15 of 20 jaar in een keer kan worden afgelost. Bij een lease-leen constructie is de rente variabel en als de opgebouwde waarde meer is dan het bedrag dat u geleend heeft houdt u aan het eind van de looptijd geld over. De waarde van aandelen fluctueren regelmatig. Het is daarom aan te raden om de looptijd van het leaseplan niet te kort te kiezen. Een lease-leen contructie wordt vaak gebruikt voor de aanschaf van luxe gebruiksgoederen met een langere levensduur zoals bijvoorbeeld een keuken, verbouwing of iets dergelijks.

  Lenen van bekenden
  Bij lenen van bekenden leent u van familie of van vrienden waarbij in overleg afspraken gemaakt worden over de rente en de looptijd van de lening. Groot voordeel is dat u vaak tegen hele gunstige voorwaarden kunt lenen, er is geen vaste dienstverband nodig en een negatieve BKR notering is vaak geen bezwaar. Een nadeel kan zijn dat er bij niet tijdig of helemaal niet terugbetalen een conflict ontstaat. Men zegt dan ook wel eens ‘Je leent geld aan een vriend en krijgt het van een vijand terug.’ Let er wel op dat wanneer je alles netjes vastlegt en er geen redelijke rente wordt gevraagd de fiscus de lening als schenking zal aanmerken en dan wordt er schenkingsrecht in rekening gebracht. Een lening bij bekenden is vooral handig voor het oplossen van tijdelijke financiële tekorten zoals bij geboorte, langdurige ziekte of een verhuizing. Of voor onverwachte echt noodzakelijke aankopen.

  Operationele lease
  Operationele lease heeft meer weg van lenen dan van huren. De rente is gedurende de looptijd constant en u wordt nooit eigenaar van het geleasde object. Een voordeel bij een operationale lease is dat u van te voren goed weet hoeveel en hoelang u moet betalen. Zo heeft u geen onverwachte uitgaven voor reparatie of voor onderhoud. Wel betaald u een boete indien u het leasecontract eerder beindigd dan vooraf vastgesteld. Ook is extra service van reparatie, onderhoud en verzekering vaak relatief duur. Een Operationele lease is vaak handig voor gebruiksgoederen met een lange levensduur waarvan men afhankelijk is zoals bijvoorbeeld een auto.

  Persoonlijke lening
  Bij een persoonlijke lening leent u een vast bedrag en dit bedrag betaald u in een vast aantal afgesproken maandelijkse bedragen terug. De rente van een persoonlijke lening staat vast en veranderd dus niet. Voordeel hiervan is dat u van te voren weet wat en hoe lang u moet betalen. Soms moet u bij sommige banken bij vervroegd aflossen een boete-rente betalen. Een persoonlijke lening wordt vooral gebruikt voor goederen met een lange levensduur zoals een auto, caravan of meubelen.

  Postorder krediet
  Bij een Postorder krediet kunt u op afbetaling kopen bij een postorderbedrijf tot een vooraf afgesproken maximum. De rente bij postorder krediet is variabel en vaak het wettelijk toegestane maximum. Een groot voordeel van een postorder krediet is dat u makkelijk thuis kunt bestellen en dat de bestelde spullen thuis worden bezorgd. Ook al heeft u niet het aankoopbedrag, toch kunt u op deze manier aan uw spullen komen. Een nadeel van een postorderkrediet is dat uw vaak veel rente betaald. Een postorder krediet wordt vaak gebruikt voor kleding en dergelijke. Zeker gezien het feit dat wanneer het niet bevalt het terug gestuurd kan worden.

  Reis krediet
  Bij een reis krediet leent u een vast bedrag dat meestal binnen een jaar terugbetaald moet worden. De rente is gedurende de lening een vast tarief. Een voordeel is dat u van te voren precies weet hoeveel en hoe lang u moet betalen. Als er bijvoorbeeld een leuke last minute aanbieding voorbij komt en u heeft geen geld kunt u hier toch gebruik van maken met behulp van de reis krediet. Bij de meeste banken moet u bij vervroegd afbetalen wel een boeterente betalen. Een reiskrediet is vooral handig als u de reis van uw dromen ziet en hiervoor even geen geld heeft.

  Rente krediet
  Bij een rente krediet spreekt u een limiet af waarover u alleen rente betaald. De eerste 5 jaar is aflossing vaak niet verplicht. Een nadeel kan zijn dat de rente variabel is. U kunt wel boetevrij aflossen en deze eventueel afgeloste bedragen kunnen eenvoudig weer worden opgenomen. Tevens is de rente vaak relatief laag. Een nadeel kan zijn dat u doordat u niet verplicht bent om af te lossen u niet van uw lening afkomt. Daarom wordt er vaak een aflossingspolis aan het krediet gekoppeld. Een rente krediet is handig voor als het onbekend is hoeveel geld u nodig heeft zoals bij bijvoorbeeld een verbouwing of om simpelweg geld achter de hand te hebben.

  No Comments
 • Het is aan te raden om voordat u gaat lenen meer dan 1 lening offerte aan te vragen om zo tot een goede vergelijking te komen. Bijna alle offertes worden gratis en vrijblijvend per post verstuurd. Een offerte verplicht u dus tot niks en misschien bent u bij een andere aanbieder wel veel goedkoper uit.

  A1B Krediet
  ABN AMRO
  AFAB
  American Express (creditcard)
  ANWB (creditcard)
  Arenda
  Avéro Achmea
  Becam
  Becam.nl
  Bijcard
  Centraal Beheer Achmea
  Crediam Finance
  Credico
  Delta Lloyd
  DHB Bank
  Directa
  Directa
  DSB Bank
  Eurofinancier
  FBTO
  Fortis Bank
  Frisia Financieringen
  Geldlening.nl
  Geldshop.nl
  Greencard Visa
  HDV Bank
  ING (creditcard)
  Kredietdesk
  Lenen.nl
  Moneyou
  OHRA
  Postbank
  Postkrediet
  Rabobank (creditcard)
  Regio Bank
  Ribank
  Rofin
  Royal Bank of Scotland
  SNS Bank
  SNS Creditcard
  Totaal Krediet
  Visa (credit card)

  No Comments
 • Heeft u vragen, opmerkingen of ideeen dan kunt deze onderaan de pagina’s kwijt. U kunt reageren zonder eerst te registeren en u kunt ook een andere naam gebruiken mocht u anoniem willen blijven. Zo hopen wij dat onze bezoekers elkaar helpen met vragen en opmerkingen. 

  Achterstand
  Het langer dan twee maanden achter zijn met termijn betalingen die deel uitmaken van een kredietovereenkomst.

  Achterstandsmelding
  Indien meer dan 3 maanden niet aan de maandlasten voldaan wordt, wordt dit door de kredietverstrekker gemeld bij Bureau voor Krediet Registratie (BKR).
  Het moment waarop deze melding plaatsvindt hang af van het soort krediet.
  De kredietverstrekker zal u eerst waarschuwen voordat de achterstand gemeld wordt bij BKR.

  Aflosnota
  Dit is een nota die gebruikt wordt indien u een lening/krediet wilt oversluiten.

  Aflossing
  Aflossing is de terugbetaling van een lening volgens een vast patroon of schema (Persoonlijke Lening) of door vaste of variabele termijnen (denk aan een Doorlopend Krediet).

  Aflossingstermijn
  Dit is de periode waarbinnen u moet aflossen.

  Bestedingsruimte
  Dit is de ruimte tussen het afgesproken kredietlimiet bij een Doorlopend Krediet en het bedrag dat al opgenomen is. Deze ruimte kunt u desgewenst opnemen.

  Betalingsachterstand
  Als de maandlast niet tijdig wordt betaald, ontstaat er een tekort op de aflossing/betaling van de rente van de lening/krediet. Dit betekent een betalingsachterstand.

  Boetevrij
  Indien u extra of versneld uw lening/krediet aflost worden er geen kosten in rekening gebracht.
  Bureau Krediet Registratie (BKR)
  Stichting die maatschappelijk verantwoorde kredietverlening tot doel heeft. Enerzijds door kredietgevers te behoeden voor financiële risico’s, anderzijds door kredietnemers te behoeden voor overcreditering.

  Bruto maandinkomen
  Bij Crediam wordt dan gevraagd naar uw bruto salaris per maand of 4 wekelijkse periode. Vakantiegeld, 13e maand en mogelijke andere toeslagen en winstdelingen moet u hier niet mee rekenen.

  Bruto woonlast per maand
  Hierbij gaat het om de bruto maandlast van de hypotheek/huur van uw woning min de toeslagen en kosten voor gas, water en licht. Premies die er eventueel zijn zoals die van een bijbehorende levensverzekering moeten worden meegerekend.

  Doorlopend Krediet
  Een Doorlopend Krediet is een lening waarbij u afgeloste bedragen steeds opnieuw kunt opnemen tot de kredietlimiet. De looptijd staat niet vast en de rente is variabel.

  Effectieve rente
  Rente die de klant daadwerkelijk moet betalen, gebaseerd op samengestelde intrest.
  Heropname
  Dit is een opname die u kunt doen indien u een Doorlopend Krediet hebt waarbij het kredietlimiet (wat u maximaal mag opnemen) nog niet is bereikt.

  KiFiD
  Klachten Instituut Financiële Dienstverlening.

  Kredietlimiet
  Dit is het afgesproken bedrag wat u maximaal op mag nemen.

  Kredietnemer
  Dit is de persoon die de lening/krediet aangaat.

  Kredietregistratie
  Registratie door het Bureau Krediet Registratie van aan klant verstrekte kredieten, met als doel overcreditering van kredietnemers zoveel mogelijk te voorkomen.

  Kredietverstrekker
  Kredietverstrekker is de organisatie die u uw lening of krediet geeft.

  Kredietwaardigheid
  Oordeel van de kredietgever over het willen en kunnen terugbetalen door de kredietnemer van de verstrekte financiering.

  Kwijtschelding bij overlijden
  Bij Crediam is voor de kredietnemer bij het afsluiten van een lening standaard kwijtschelding bij overlijden inbegrepen. Dit houdt in dat bij overlijden van de hoofdkredietnemer de lening wordt kwijtgescholden. Erfgenamen worden niet belast met een achtergebleven lening.

  Leendoel
  Dit is het doel waarvoor u een lening zou willen afsluiten, zoals bijvoorbeeld een auto.

  Looptijd
  De overeengekomen periode tot de vervaldatum van de overeenkomst.

  Maandlast
  Dit is de last die u per maand moet betalen om uw lening af te lossen. Het bedrag van de maandlast is opgebouwd uit een rentedeel en een aflossingsdeel.

  Maximale leencapaciteit
  Het maximale leenbedrag waarvoor de klant bij Crediam in aanmerking komt.

  Medekredietnemer
  Als het inkomen van de partner (of andere betrokkene) op verzoek van de aanvrager meegenomen dient te worden in de kredietbeoordeling en daarmee meetelt bij de bepaling van de maximale leencapaciteit, wordt de partner medekredietnemer op de overeenkomst en zijn alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst ook van toepassing op de partner. Een medekredietnemer zal aanspraak kunnen maken op alle rechten en plichten zoals die aan het contract is verbonden.

  Negatieve BKR-notering
  Bij BKR staat dan geregistreerd dat u betalingsachterstand(en) hebt op uw krediet(en)/lening(en). Dit kan betekenen dat u geen leningen elders meer af kunt sluiten.

  Oversluiten
  Oversluiten betekent dat u uw huidige lening(en) of krediet(en) onder wilt brengen bij een andere kredietverstrekker.

  Partner
  Partner: de persoon waarmee de aanvrager (de kredietnemer) getrouwd is (in gemeenschap van goederen dan wel onder huwelijkse voorwaarden) dan wel een geregistreerd partnerschap mee heeft; als het inkomen van de partner niet wordt meegeteld en de partner derhalve geen medekredietnemer wordt, dient de partner toch de overeenkomst mede te ondertekenen ten bewijze van zijn/haar toestemming als bedoeld in artikel 88 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Een partner maakt in dat geval geen onderdeel uit van het contract en kan daarmee ook geen aanspraak maken op de voorwaarden in het contract. Hij/zij is slechts verbonden aan het contract voor zover zij vermogensrechtelijk vanuit de relatie medeaansprakelijk kan worden gesteld.

  Persoonlijke Lening
  Een Persoonlijke Lening is een lening waarbij u meteen het gehele bedrag tot uw beschikking hebt. Er is een vaste rente gedurende de looptijd en de looptijd staat vast. Het is niet mogelijk om afgeloste bedragen opnieuw op te nemen.

  Prospectus
  In dit document kunt u alles vinden over de producten en onderneming van Crediam.

  Rente
  Vergoeding die in rekening wordt gebracht voor het tijdelijk beschikbaar stellen van leenbedragen. De rente wordt meestal uitgedrukt in een percentage van de hoofdsom op jaarbasis. Rente kan vast of variabel zijn.

  Restantschuld
  Dit is het bedrag wat u daadwerkelijk hebt opgenomen van uw krediet.

  Te betalen alimentatie
  Hier betreft het bruto maandbedrag dat u en/of uw medekredietnemer betaalt aan ex-partner(s) en dat u betaalt voor uw kinderen.

  2 Comments
 • No Comments
 • Heeft u vragen, opmerkingen of ideeen dan kunt deze onderaan de pagina’s kwijt. U kunt reageren zonder eerst te registeren en u kunt ook een andere naam gebruiken mocht u anoniem willen blijven. Zo hopen wij dat onze bezoekers elkaar helpen met vragen en opmerkingen.

  Kies een lening die past bij jou budget
  Lenen is niet voor iedereen weggelegd u moet immers de gehele looptijd, elke maand opnieuw, de aflossing plus de rente betalen. U moet zich daarom afvragen of u zich een lening kunt veroorloven. Het is daarom handig om een maandbegroting te maken. In dit overzicht staat wat u ongeveer per maand aan uitgaven en aan inkomsten heeft. Houdt hierbij ook rekening met alle, dus ook eenmalige, inkomsten zoals vakantiegeld en uitgaven zoals verzekeringspremies. Als blijkt dat u met een eventuele aflossing goed rond kunt komen is er in principe geen probleem en kunt u waarschijnlijk gerust een lening afsluiten zonder in de problemen te komen. Echter als blijkt dat u tijdens het afbetalen geld te weinig heeft, dan is het vaak niet erg verstandig om toch een lening ergens af te gaan sluiten. Het is dan verstandig om te kijken naar een andere oplossing. Kan de aankoop uitgesteld worden? Kunt u een vergelijkbaar product aanschaffen voor minder geld? Of is een reparatie mogelijk in plaats van vervanging? Als de aankoop niet uitgesteld kan worden dan zit er waarschijnlijk niks anders op de te bezuinigen of meer inkomsten te verwezenlijken. Let er wel op dat wanneer uw begroting sluitend is er alsnog bespaart moet worden om aan de betalingsverplichting te voldoen. Een goede reden om toch een lening af te sluiten of een krediet te nemen, is wanneer er anders, later, hogere kosten ontstaan. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld uw huis. Als hier dringend onderhoud aan moet worden gepleegd kan het zo zijn dat wanneer u dit niet doet de kosten later nog hoger uitvallen. Verantwoord lenen kan alleen indien u de maandelijkse lasten kunt opbrengen en daarnaast nog genoeg heeft voor andere onvoorziene uitgaven zodat u daarvoor niet weer een lening hoeft af te sluiten. Ook houdt er bij het afsluiten ook rekening mee dat uw inkomen kan wijzigen. Uiteraard bij een hoger inkomen geen probleem maar bij een eventueel lager inkomen kan het afsluiten van een lening problemen opleveren.

  Kies de duur van de lening
  Meestal wordt de duur (looptijd) van een lening in maanden uitgedrukt. Het is mogelijk om te kiezen voor een lange en korte aflossingsperiode. Bij een langere aflossingperiode zijn de maandlasten meestal wat lager. Het is verstandig om de looptijd van een lening te laten passen bij de verwachte levensduur van het object waarvoor u de lening afsluit. Vergis u niet in de levensduur. Met 60 maanden bent u simpelweg 5 jaar aan het aflossen. Bedenk goed of u wel zo lang wilt lenen en dus ook aflossen. De levensduur van het object is erg belangrijk: indien u 10 jaar afbetaald aan een auto die het veel sneller dan die 10 jaar begeeft, bent u toch verplicht de lening af te betalen. Het is dan slimmer om sneller af te betalen met een hoger bedrag per maand of een lagere lening te nemen zodat u korter aflost. Met een langere aflossingsperiode zijn meestal uw maandlasten lager maar aan het eind van de rit heeft u toch meer betaald aan rente dan bij een kortere looptijd. Tevens is een langere aflossingsperiode lastiger te overzien.

  Vergelijk leningen en vraag niet een offerte aan maar meerdere
  Banken en andere kredietverstrekkers hebben de verplichting om hun effectieve rentepercentages plus de voorwaarden beschikbaar te maken voor inzage. Wanneer u gaat vergelijken is het vaak het beste om te kijken naar het effectieve rentepercentage. Dit is de rente die in u betaald wordt gebracht plus alle overige kosten zoals afsluitkosten en dergelijke. Daarnaast is het zo dat er niet willekeurig een rentepercentage berekent mag worden. Een bank of kredietverstrekker heeft ten allen tijde rekening te houden met maximale rentepercentages die in de wet zijn vastgelegd.

  Lening aftrekbaar
  Wanneer u een hypotheek afsluit voor uw eerste huis, is de rente altijd volledig aftrekbaar. Deze regel is niet van toepassing wanneer u de woning aan iemand anders wilt verhuren of een tweede woning wilt aanschaffen. Ook wanneer u (een deel) de hypothecaire lening gebruikt voor andere doeleinden is de rente niet aftrekbaar. In dat geval en in andere gevallen heet uw geldlening consumptief krediet. Controleer het huidige belastingsstelsel voor de huidige voorwaarden.

  Problemen met aflossen
  Als u uw aflossingen en uw rente moeilijk kunt betalen, probeer dan altijd om de achterstand niet te groot te laten worden. Hoe groter uw schuld, des te lastiger is het om er weer bovenop te komen. Indien dit het geval is, dan:
  Zoek contact met uw krediet verstrekker. Vaak is het mogelijk om een regeling te treffen. Het is voor allebij de partijen natuurlijk beter om het probleem of de problemen niet te groot te laten worden en deze snel op te lossen.
  Zoek deskundige hulp. Er zijn speciale instanties waar u terecht kunt voor hulp bij financiele problemen zoals bijvoorbeeld  sociale diensten en schuldsanering instanties. Uw gemeente waar u woont kan u hier vaak meer informatie over geven.

  Voorwaarden van de lening
  De diverse rente percentages van de leningen liggen niet alleen aan de van de vorm van het krediet. Iedere kredietgever heeft zijn eigen percentages. De maximale rente is voor lagere kredieten vaak hoger dan voor een groter geleend bedrag. De reden hiervoor is dat de kosten die de krediet verstrekker moet maken, voor kleinere kredieten naar verhouding hoger zijn. Een goede vergelijking maken is erg belangrijk. 1 procent rente verschil kan al heel wat uitmaken. Maar vergeet niet om ook naar andere voorwaarden te informeren zoals de mogelijkheid om vervroegd af te lossen of een overlijdensrisicoverzekering.

  BKR registratie
  Bij een lening vanaf zo’n 350 Euro moet de geldgever de lening aanmelden bij de BKR. Bij de BKR worden uw gegevens bijgehouden, zoals het type lening, de hoogte van uw leningen en de 1e en laatste maand van de aflossing. Heeft u een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden, dan meldt de geldgever dat ook, echter niet voor hij contact met u heeft gehad. Bij een aantal kredietvormen wordt niet het krediet geregistreerd dat u echt heeft opgenomen maar het maximaal op te nemen krediet. Heeft u vijf jaar geen krediet meer lopen dan worden al uw gegevens uit de registratie verwijdert. U bent dan weer een onbekende voor het BKR. De registratie beperkt zich tot kredieten en middelen waar eenvoudig een krediet uit kan voortvloeien. Eventuele andere schulden staan niet hierin.

  No Comments
 •  

  Heeft u vragen, opmerkingen of ideeen dan kunt deze onderaan de pagina’s kwijt. U kunt reageren zonder eerst te registeren en u kunt ook een andere naam gebruiken mocht u anoniem willen blijven. Zo hopen wij dat onze bezoekers elkaar helpen met vragen en opmerkingen.

  Let op ! Ondergenoemde percentages zijn een moment opname en bedoeld ter indicatie. Wilt u de exacte rente weten vraag dan altijd bij de aanbieder zelf voor de huidige stand van zaken. Bij onze offertes kunt u kijken hoeveel u kunt lenen en tegen welk percentage.

  Persoonlijke lening:

  6.40% Becam
  6.50% Directa
  6.70% Frisia Financieringen
  6.70% Lenen.nl
  6.70% Royal Bank of Scotland
  7.10% Geldshop
  7.20% OHRA
  7.90% Kredietdesk
  7.90% Totaal Krediet
  8.00% DSB Bank
  8.50% Crediam Finance
  8.80% Regio Bank
  8.90% DHB Bank
  8.90% HDV Bank
  9.40% Fortis Bank
  9.50% Postkrediet
  9.60% Postbank
  9.70% SNS Bank
  9.80% Rabobank
  11.30% Avéro Achmea
  11.40% Arenda

  Doorlopend krediet:

  6.40% Becam
  6.50% Delta Lloyd
  6.60% Geldshop
  6.70% Frisia Financieringen
  6.70% Lenen.nl
  6.80% Geldlening.nl
  6.90% Directa
  6.90% Totaal Krediet
  6.95% OHRA
  7.20% Kredietdesk
  7.50% Eurofinancier
  7.60% FBTO
  7.70% Royal Bank of Scotland
  7.90% Moneyou
  8.00% DSB Bank
  8.10% Centraal Beheer Achmea
  8.50% Postkrediet
  8.80% Crediam Finance
  8.80% Regio Bank
  8.90% HDV Bank
  8.90% Ribank
  9.50% Fortis Bank
  9.60% Postbank
  9.60% Rabobank
  10.00% SNS Bank
  10.80% Arenda
  10.80% Avéro Achmea
  11.80% ABN AMRO

  No Comments