Informatie over leningen

Voor alles omtrent geld lenen • Heeft u vragen, opmerkingen of ideeen dan kunt deze onderaan de pagina’s kwijt. U kunt reageren zonder eerst te registeren en u kunt ook een andere naam gebruiken mocht u anoniem willen blijven. Zo hopen wij dat onze bezoekers elkaar helpen met vragen en opmerkingen.

  Kies een lening die past bij jou budget
  Lenen is niet voor iedereen weggelegd u moet immers de gehele looptijd, elke maand opnieuw, de aflossing plus de rente betalen. U moet zich daarom afvragen of u zich een lening kunt veroorloven. Het is daarom handig om een maandbegroting te maken. In dit overzicht staat wat u ongeveer per maand aan uitgaven en aan inkomsten heeft. Houdt hierbij ook rekening met alle, dus ook eenmalige, inkomsten zoals vakantiegeld en uitgaven zoals verzekeringspremies. Als blijkt dat u met een eventuele aflossing goed rond kunt komen is er in principe geen probleem en kunt u waarschijnlijk gerust een lening afsluiten zonder in de problemen te komen. Echter als blijkt dat u tijdens het afbetalen geld te weinig heeft, dan is het vaak niet erg verstandig om toch een lening ergens af te gaan sluiten. Het is dan verstandig om te kijken naar een andere oplossing. Kan de aankoop uitgesteld worden? Kunt u een vergelijkbaar product aanschaffen voor minder geld? Of is een reparatie mogelijk in plaats van vervanging? Als de aankoop niet uitgesteld kan worden dan zit er waarschijnlijk niks anders op de te bezuinigen of meer inkomsten te verwezenlijken. Let er wel op dat wanneer uw begroting sluitend is er alsnog bespaart moet worden om aan de betalingsverplichting te voldoen. Een goede reden om toch een lening af te sluiten of een krediet te nemen, is wanneer er anders, later, hogere kosten ontstaan. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld uw huis. Als hier dringend onderhoud aan moet worden gepleegd kan het zo zijn dat wanneer u dit niet doet de kosten later nog hoger uitvallen. Verantwoord lenen kan alleen indien u de maandelijkse lasten kunt opbrengen en daarnaast nog genoeg heeft voor andere onvoorziene uitgaven zodat u daarvoor niet weer een lening hoeft af te sluiten. Ook houdt er bij het afsluiten ook rekening mee dat uw inkomen kan wijzigen. Uiteraard bij een hoger inkomen geen probleem maar bij een eventueel lager inkomen kan het afsluiten van een lening problemen opleveren.

  Kies de duur van de lening
  Meestal wordt de duur (looptijd) van een lening in maanden uitgedrukt. Het is mogelijk om te kiezen voor een lange en korte aflossingsperiode. Bij een langere aflossingperiode zijn de maandlasten meestal wat lager. Het is verstandig om de looptijd van een lening te laten passen bij de verwachte levensduur van het object waarvoor u de lening afsluit. Vergis u niet in de levensduur. Met 60 maanden bent u simpelweg 5 jaar aan het aflossen. Bedenk goed of u wel zo lang wilt lenen en dus ook aflossen. De levensduur van het object is erg belangrijk: indien u 10 jaar afbetaald aan een auto die het veel sneller dan die 10 jaar begeeft, bent u toch verplicht de lening af te betalen. Het is dan slimmer om sneller af te betalen met een hoger bedrag per maand of een lagere lening te nemen zodat u korter aflost. Met een langere aflossingsperiode zijn meestal uw maandlasten lager maar aan het eind van de rit heeft u toch meer betaald aan rente dan bij een kortere looptijd. Tevens is een langere aflossingsperiode lastiger te overzien.

  Vergelijk leningen en vraag niet een offerte aan maar meerdere
  Banken en andere kredietverstrekkers hebben de verplichting om hun effectieve rentepercentages plus de voorwaarden beschikbaar te maken voor inzage. Wanneer u gaat vergelijken is het vaak het beste om te kijken naar het effectieve rentepercentage. Dit is de rente die in u betaald wordt gebracht plus alle overige kosten zoals afsluitkosten en dergelijke. Daarnaast is het zo dat er niet willekeurig een rentepercentage berekent mag worden. Een bank of kredietverstrekker heeft ten allen tijde rekening te houden met maximale rentepercentages die in de wet zijn vastgelegd.

  Lening aftrekbaar
  Wanneer u een hypotheek afsluit voor uw eerste huis, is de rente altijd volledig aftrekbaar. Deze regel is niet van toepassing wanneer u de woning aan iemand anders wilt verhuren of een tweede woning wilt aanschaffen. Ook wanneer u (een deel) de hypothecaire lening gebruikt voor andere doeleinden is de rente niet aftrekbaar. In dat geval en in andere gevallen heet uw geldlening consumptief krediet. Controleer het huidige belastingsstelsel voor de huidige voorwaarden.

  Problemen met aflossen
  Als u uw aflossingen en uw rente moeilijk kunt betalen, probeer dan altijd om de achterstand niet te groot te laten worden. Hoe groter uw schuld, des te lastiger is het om er weer bovenop te komen. Indien dit het geval is, dan:
  Zoek contact met uw krediet verstrekker. Vaak is het mogelijk om een regeling te treffen. Het is voor allebij de partijen natuurlijk beter om het probleem of de problemen niet te groot te laten worden en deze snel op te lossen.
  Zoek deskundige hulp. Er zijn speciale instanties waar u terecht kunt voor hulp bij financiele problemen zoals bijvoorbeeld  sociale diensten en schuldsanering instanties. Uw gemeente waar u woont kan u hier vaak meer informatie over geven.

  Voorwaarden van de lening
  De diverse rente percentages van de leningen liggen niet alleen aan de van de vorm van het krediet. Iedere kredietgever heeft zijn eigen percentages. De maximale rente is voor lagere kredieten vaak hoger dan voor een groter geleend bedrag. De reden hiervoor is dat de kosten die de krediet verstrekker moet maken, voor kleinere kredieten naar verhouding hoger zijn. Een goede vergelijking maken is erg belangrijk. 1 procent rente verschil kan al heel wat uitmaken. Maar vergeet niet om ook naar andere voorwaarden te informeren zoals de mogelijkheid om vervroegd af te lossen of een overlijdensrisicoverzekering.

  BKR registratie
  Bij een lening vanaf zo’n 350 Euro moet de geldgever de lening aanmelden bij de BKR. Bij de BKR worden uw gegevens bijgehouden, zoals het type lening, de hoogte van uw leningen en de 1e en laatste maand van de aflossing. Heeft u een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden, dan meldt de geldgever dat ook, echter niet voor hij contact met u heeft gehad. Bij een aantal kredietvormen wordt niet het krediet geregistreerd dat u echt heeft opgenomen maar het maximaal op te nemen krediet. Heeft u vijf jaar geen krediet meer lopen dan worden al uw gegevens uit de registratie verwijdert. U bent dan weer een onbekende voor het BKR. De registratie beperkt zich tot kredieten en middelen waar eenvoudig een krediet uit kan voortvloeien. Eventuele andere schulden staan niet hierin.

  No Comments