Informatie over leningen

Voor alles omtrent geld lenen • Heeft u vragen, opmerkingen of ideeen dan kunt deze onderaan de pagina’s kwijt. U kunt reageren zonder eerst te registeren en u kunt ook een andere naam gebruiken mocht u anoniem willen blijven. Zo hopen wij dat onze bezoekers elkaar helpen met vragen en opmnerkingen. 

  Belening levenspolis
  Bij verzekeringsmaatschappijen kunt u een levensverzekering afsluiten. Wanneer deze levensverzekering een gegarandeerde uitkering zal doen kunt u een deel van deze uitkering van te voren al lenen. Omdat er zoiezo een uitkering komt en deze dus als onderpand gebruikt kan worden is de rente vaak erg laag. Wel is het zo dat je natuurlijk wel al wat gespaard moet hebben en zal de polis minimaal 8 jaar geleden afgesloten moeten zijn. Tevens is het vaak zo dat je de levensverzekering met een bepaal doel afsluit, het behalen van dit doel kan door vroegtijdig opnemen van je tegoed in gevaar komen. Het vroegtijdig opnemen van een gedeelte van je tegoed is handig voor onverwachte uitgave of wanneer het gestelde doel niet meer van toepassing is.

  Creditcard
  Met de creditcard is het, zoals de meeste van ons zullen weten, mogelijk om wereldwijd te betalen. Vaak is het ook mogelijk om contact geld op te nemen bij de betaalautomaat, deze opnames betaald u maandelijks terug. De rente kan verschillen, deze is dus variabel. Groot voordeel is dat u altijd kunt betalen zonder geld op zak te hebben, uiteraard moet het bedrijf of instelling waar u iets aanschaft wel aangesloten zijn bij uw creditcard maatschappij. Het wil ook wel eens voorkomen dat u met een bepaalde creditcard extra heffing betaald over het aankoopbedrag omdat bijvoorbeeld de winkel niet bij uw creditcardmaatschappij is aangesloten. Ook een groot voordeel is dat hetgeen u aanschaft is verzekerd tegen diefstal en verlies, daarnaast is het erg eenvoudig om in het buitenland of op internet te betalen. Nadeel is wel dat de rente vaak hoog is en dat u daarnaast ook nog eens betaald om de kaart te mogen gebruiken. Leent u dus niks kost het u alsnog geld. Tevens is het erg verleidelijk om meer te kopen dan uw budget toelaat, zeker omdat het zo makkelijk is om iets aan te schaffen echter voor onverwachte aankopen is een creditcard erg makkelijk

  Doorlopend krediet
  Bij een doorlopend krediet spreekt u een bedrag af en over dit bedrag betaald u per maand een vast percentage aan aflossing plus rente. 2% 1,5% en 1% per maand zijn percentages die vaak voorkomen. Deze rente is echter wel gedurende de gehele looptijd variabel. Bedragen die zijn afgelost kunnen makkelijk weer opgenomen worden. Er is geen boete voor het opnemen van geld. Doordat de afgeloste bedragen boetevrij opgenomen kunnen worden is de looptijd moeilijk te bepalen. Een doorlopend krediet is vooral makkelijk wanneer het van te voren niet bekend is hoeveel u nodig heeft, denk hierbij aan een verbouwing of tuinaanleg. Ook is het makkelijk om geld achter de hand te hebben voor onverwachte uitgave.

  Effecten krediet
  Een effecten krediet is een lening met aandelen als onderpand. Wanneer u geen aandelen bezit kunt u hier dus ook geen gebruik van maken. Een voordeel van het effecten gebied is dat u gebruik kan maken van de hefboomwerking. Een voorbeeld; als u geld leent voor 5% en de waarde van uw aandelen stijgt met 10% kunt u met het geleende geld winst maken. Een nadeel is wel dat wanneer de koersen dalen van de aandelen u deze aandelen moet verkopen of geld moet bijstorten.

  Financiele lease
  De financiele lease lijkt sterk op huurkoop. Gedurende de gehele looptijd blijft de rente gelijk. Een groot voordeel is dat u nadat alle leasetermijnen zijn voldaan u eigenaar bent geworden van het geleasde object. Tevens is het van te voren duidelijk hoeveel en hoelang u moet betalen zodat u niet onverwachts tegen verrassingen aanloopt. Wel is het zo dat wanneer u vervroegd wilt aflossen u bij sommige banken een boete-rente moet betalen en zoals al eerder gezegd, u bent pas eigenaar nadat alle termijnen voldaan zijn. Dit is enerzijds een voordeel maar kan ook als nadeel worden gezien. Een financiele lease is vooral handig voor gebruiksgoederen met een lange levensduur zoals een auto, caravan of een boot.

  Huurkoop
  Huurkoop wordt ook wel kopen op afbetaling genoemd. Vaak is het zo dat wanneer u een artikel aanschaft er een aanbetaling moet worden gedaan, deze is vaak 25% van het totale aankoopbedrag. Het restbedrag wordt in gelijke termijnen afbetaald. Voordeel van een huurkoop is dat de rente gelijk blijft. En net als bij een financiele lease bent u na de termijn eigenaar van het product. Bij het afsluiten van een huurkoop kunt u meteen gebruik maken van uw aankoop. Wanneer u vervroegd wilt aflossen betaald u een boete. Helaas betaald u wel vaak een relatief hoge rente, tevens is het zo dat bij een betalingsachterstand de geldgever het object of product kan terugvorderen. Dit is overigens alleen van toepassing indien er nog geen 75% is afgelost. Huurkoop is vooral handig voor luxe gebruiksgoederen met een lange levensduur zoals een badkamer of keuken.

  Hypotheek
  Met een hypotheek leent u op basis van onderpand van een registergoed. (Een registergoed is namelijk een goed voor welke vestiging of inschrijving in de daartoe bedoelde openbare registers (dit is het Kadaster) noodzakelijk is.) Hier kan het dus over een woning of een ander gebouw gaan maar bijvoorbeeld ook een boot of vliegtuig.
  Een nadeel van een hypotheek kan zijn dat deze een lange looptijd heeft met een maximum van 30 jaar. Tevens is vaak de rente gedurende de looptijd vast. Daarentegen is de rente bij hypotheken lager dan bij andere leenvormen. Tevens is onder bepaalde voorwaarden de hypotheek rente fiscaal aftrekbaar.
  Let er op dat u bij het aangaan van een hypothecaire lening u altijd een notariële akte moet laten opmaken wat altijd kosten met zich meebrengt. Zoals eerder vermeld is de rente vak aftrekbaar achter geldt dit alleen voor de eerste woning. Een hypotheek gebruikt u bij aankoop of verbetering van een woning, tweede woning of boot.

  Klantenkaart
  Een klantenkaart wordt uitgegeven door winkels en grootwinkelbedrijven en met deze kaart kunt u kopen op rekening, dus zonder meteen te hoeven afrekenen. De rekening komt later per post en vaak kunt u deze rekening in termijnen betalen. De klantenkaart is te vergelijken met een creditcard waarbij de rente variabel is. Voordelen zijn dat er vaak in termijnen betaald kan worden en dat u als kaarthouder vaak gebruik kunt maken van speciale aanbiedingen en kortingen. Tevens is een klantenkaart vaak gratis. Een nadeel van een klantenkaart is dat de rente vaak hoog is en dat u beperkt bent tot een winkel of bedrijf. Vaak komt het met een klantenkaart ook voor dat mensen meer kopen dan dat ze eigenlijk nodig hebben. Een klantenkaart kan handig zijn voor winkels waar u toch al regelmatig koopt.

  Lease-leen constructie
  Bij een Lease-leen constructie leent een bedrag waarover u alleen de rente betaalt. Daarnaast wordt een aandelenlease aangegaan die er voor zorgt dat het geleende bedrag na 5,10, 15 of 20 jaar in een keer kan worden afgelost. Bij een lease-leen constructie is de rente variabel en als de opgebouwde waarde meer is dan het bedrag dat u geleend heeft houdt u aan het eind van de looptijd geld over. De waarde van aandelen fluctueren regelmatig. Het is daarom aan te raden om de looptijd van het leaseplan niet te kort te kiezen. Een lease-leen contructie wordt vaak gebruikt voor de aanschaf van luxe gebruiksgoederen met een langere levensduur zoals bijvoorbeeld een keuken, verbouwing of iets dergelijks.

  Lenen van bekenden
  Bij lenen van bekenden leent u van familie of van vrienden waarbij in overleg afspraken gemaakt worden over de rente en de looptijd van de lening. Groot voordeel is dat u vaak tegen hele gunstige voorwaarden kunt lenen, er is geen vaste dienstverband nodig en een negatieve BKR notering is vaak geen bezwaar. Een nadeel kan zijn dat er bij niet tijdig of helemaal niet terugbetalen een conflict ontstaat. Men zegt dan ook wel eens ‘Je leent geld aan een vriend en krijgt het van een vijand terug.’ Let er wel op dat wanneer je alles netjes vastlegt en er geen redelijke rente wordt gevraagd de fiscus de lening als schenking zal aanmerken en dan wordt er schenkingsrecht in rekening gebracht. Een lening bij bekenden is vooral handig voor het oplossen van tijdelijke financiële tekorten zoals bij geboorte, langdurige ziekte of een verhuizing. Of voor onverwachte echt noodzakelijke aankopen.

  Operationele lease
  Operationele lease heeft meer weg van lenen dan van huren. De rente is gedurende de looptijd constant en u wordt nooit eigenaar van het geleasde object. Een voordeel bij een operationale lease is dat u van te voren goed weet hoeveel en hoelang u moet betalen. Zo heeft u geen onverwachte uitgaven voor reparatie of voor onderhoud. Wel betaald u een boete indien u het leasecontract eerder beindigd dan vooraf vastgesteld. Ook is extra service van reparatie, onderhoud en verzekering vaak relatief duur. Een Operationele lease is vaak handig voor gebruiksgoederen met een lange levensduur waarvan men afhankelijk is zoals bijvoorbeeld een auto.

  Persoonlijke lening
  Bij een persoonlijke lening leent u een vast bedrag en dit bedrag betaald u in een vast aantal afgesproken maandelijkse bedragen terug. De rente van een persoonlijke lening staat vast en veranderd dus niet. Voordeel hiervan is dat u van te voren weet wat en hoe lang u moet betalen. Soms moet u bij sommige banken bij vervroegd aflossen een boete-rente betalen. Een persoonlijke lening wordt vooral gebruikt voor goederen met een lange levensduur zoals een auto, caravan of meubelen.

  Postorder krediet
  Bij een Postorder krediet kunt u op afbetaling kopen bij een postorderbedrijf tot een vooraf afgesproken maximum. De rente bij postorder krediet is variabel en vaak het wettelijk toegestane maximum. Een groot voordeel van een postorder krediet is dat u makkelijk thuis kunt bestellen en dat de bestelde spullen thuis worden bezorgd. Ook al heeft u niet het aankoopbedrag, toch kunt u op deze manier aan uw spullen komen. Een nadeel van een postorderkrediet is dat uw vaak veel rente betaald. Een postorder krediet wordt vaak gebruikt voor kleding en dergelijke. Zeker gezien het feit dat wanneer het niet bevalt het terug gestuurd kan worden.

  Reis krediet
  Bij een reis krediet leent u een vast bedrag dat meestal binnen een jaar terugbetaald moet worden. De rente is gedurende de lening een vast tarief. Een voordeel is dat u van te voren precies weet hoeveel en hoe lang u moet betalen. Als er bijvoorbeeld een leuke last minute aanbieding voorbij komt en u heeft geen geld kunt u hier toch gebruik van maken met behulp van de reis krediet. Bij de meeste banken moet u bij vervroegd afbetalen wel een boeterente betalen. Een reiskrediet is vooral handig als u de reis van uw dromen ziet en hiervoor even geen geld heeft.

  Rente krediet
  Bij een rente krediet spreekt u een limiet af waarover u alleen rente betaald. De eerste 5 jaar is aflossing vaak niet verplicht. Een nadeel kan zijn dat de rente variabel is. U kunt wel boetevrij aflossen en deze eventueel afgeloste bedragen kunnen eenvoudig weer worden opgenomen. Tevens is de rente vaak relatief laag. Een nadeel kan zijn dat u doordat u niet verplicht bent om af te lossen u niet van uw lening afkomt. Daarom wordt er vaak een aflossingspolis aan het krediet gekoppeld. Een rente krediet is handig voor als het onbekend is hoeveel geld u nodig heeft zoals bij bijvoorbeeld een verbouwing of om simpelweg geld achter de hand te hebben.

  No Comments